کود بست ان لانگ

یک تیر و دو نشان : نیتروژن کند رها شونده ، تاثیر سریع

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

نیتروژن کل (N) 26%
نیتروژن اوره ای 7.5%
نیتروژن از اوره فرمالدهید 18.5%
بر محلول 0.5%
روی محلول 0.05%

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
در ابتدای رشد رویشی 1.5-2 گل ها و گیاهان زینتی
در ابتدای رشد رویشی 2-2.5 10-20 سبزیجات و صیفی جات
نهالستان و خزانه
بعد از زمستان ، در ایتدای رشد و در طول رشد ساقه به منظور افزایش پروتئین در بذر 2.5-3 10-20 محصولات صنعتی
درابتدای رشد رویشی و بعد از برداشت میوه 5 10-20 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

کود مایع حاوی ازت به دو شکل نیتروژن اوره ایی ( جذب سریع ) و اوره فرمالدهید ( کند رها شونده)

بست ان لانگ کود مایع حاوی نیتروژن به صورت کند رها شونده و تاثیر فوق العاده سریع ، غنی شده با روی و بر میباشد. خاصیت کند رها شوند گی نیتروژن ( اوره فرمالدهید) در این کود بعلت کاهش فاصله زنجیره و وزن مولکولی آن میباشد.  در صورت استفاده توسط آب آبیاری ( از طریق خاک) بعلت دارا بودن فرمولاسیون مخصوص ، باعث جلوگیری از شستشوی نیتروژن شده و در زمان مورد نیاز در دسترس گیاه قرار میگیرد. بست ان لانگ یک کود عالی برای افزایش پروتئین در غلات ، حبوبات و همچنین تامین نیتروژن میوه ها میباشد. در باغات مصرف بست ان لانگ باعث انباشت نیتروژن در اندامهای ذخیره ای ( واکویل سلول ) میباشد. مصرف این کود در ابتدای رشد رویشی باعث کاهش تجمع نیترات در گیاه میشود. بست ان لانگ قابل مصرف با انواع سموم و کود ها هم از طریق محلول پاشی و هم به صورت خاک مصرف میباشد. این کود فاقد نا خالصی بیورت میباشد (بیورت در فرآیند تولید اوره تولید و باعث مسمومیت و کاهش کیفیت آن میشود).