کود بست کلبوسول

پیشگیری و درمان کمبود کلسیم و بر ، بهبود تشکیل میوه (فروت ست)

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

5% (CaO)کلسیم محلول
1% بر محلول

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( کیلوگرم /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( کیلوگرم / هکتار) محصولات
قبل از گلدهی 1-2 2-4 گل ها و گیاهان زینتی
بعد از تشکیل میوه تکرار 15 تا 25 یکبار 1.5-3 4-8 سبزیجات و صیفی جات
در شرایط استرس 1-1.5 2-3 نهالستان و خزانه
قبل از تشکیل سنبله در غلات ، بطور کلی قبل از گلدهی 1.5-2.5 محصولات صنعتی
بعد از تشکیل میوه در طول دوره رشد و رسیدن میوه ، تکرار 15 روز یکبار 2.5-5 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست کلبوسول کود پو دری با حلالیت بالا و جذب سریع حاوی عناصر کلسیم (ترکیب با کربوکسیلیک اسید) و بر بعنوان عنصر با خاصیت هم افزا میباشد. این کود عاری از نیترات ، کلر و سولفات بوده که در نتیجه باعث افزایش کارآیی و کاهش اثراث آنتاگونیستی عناصر میشود. کربوکسیلیک اسید باعث جذب و انتقال سریع کلسیم موجود در این کود میشود. کلسیم  به سرعت جذب گیاه شده و به بافتهای در حال رشد منتقل میشود و در نتیجه  باعث پیشگیری و درمان علایم ناشی از کمبود کلسیم میشود . کلسیم ترکیب شده با کربوکسیلیک اسید موجود در این کود نقش حیاتی در تقسیم سلولی و تشکیل دیواره سلولی بافتهای گیاهی (میوه) ایفا کرده و در نتیجه میوه در مقابل حمله آفات و بیماریها مقاوم میشود. بست کلبوسول باعث افزایش عمر انبار داری میوه پس از برداشت ، کاهش ترک خوردگی میوه ، افزایش تشکیل میوه ( فروت ست) ، افزایش تقسیم سلولی ، افزایش سایز میوه ، کاهش ریزش گل و میوه ، کاهش پوسیدگی گلگاه ، کاهش زرد شدن حاشیه برگها و لکه تلخی میشود.

بست کلبوسول همچنین باعث کاهش اثرات ناشی از شور ی، خشکسالی ، سرما زدگی و اثرات ناشی از سرمای دیررس بهاره در تمام گیاهان میشود.