کود بست پتاسول

محرک رسیدن میوه ، کاهش پی اچ خاک

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

25% (K2O) پتاسیم محلول در آب
42% (SO3) گوگرد محلول

دستورالعمل استفاده :

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
زمانی که رشد رویشی گیاه زیاد است ، در هنگام بروز علائم کمبود 1-2 8-20 گل ها و گیاهان زینتی
قبل از گلدهی و رسیدن میوه ، زمانی که خاک نیاز داشته باشد 2-3 20-35 سبزیجات و صیفی جات
زمانی که رشد رویشی گیاه زیاد است 1-1.5 8 نهالستان و خزانه
قبل از رسیدن میوه و زمانی که خاک نیاز داشته باشد 2-3 20-35 محصولات صنعتی
قبل از رسیدن میوه و زمانی که خاک نیاز داشته باشد 3-4 20-40 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست پتاسول حاوی پتاسیم و گوگرد با غلظت بالا مناسب برای جبران کمبود این عناصر پر مصرف در گیاهان مختلف میباشد. این کود نقش اساسی در جبران کمبود عناصر غذایی در گیاهان مختلف و بهبود ساختار خاک ایفا میکند.

بست پتاسول باعث افزایش سنتز آمینو اسیدها ، بهبود رشد ، کمک به رسیدن میوه و افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریهای قارچی میشود . گوگرد موجود در این کود نقش اساسی در متابولسیم گیاه ایفا میکند (گیاهان غده ای , گیاهان  خانواده  چتریان ، کلم و حبوبات). استفاده از این کود در خاکهای قلیایی و آهکی باعث آزاد شدن و افزایش جذب عناصر بخصوص ریز مغذی ها در خاک ،  همچنین باعث کاهش پی اچ و آزاد شدن و جذب آهن و سایر کلات ها و افزایش حلالیت نمک ها نیز میشود. بست پتاسول برای  باکتریهای موجود در خاک کاملا بی ضرر است و به آنها آسیب نمیزند. توصیه میشود این کود را بصورت محلول پاشی استفاده کنید.