حشره کش بستوگان 240 اس -سی

اگروبست ترکیه

مزایای بستوگان

  • دوره کارنس 3 روز
  • دارای خاصیت ترنسلامینار
  • کنترل آفات مقاوم به سایر گروه های شیمیایی با طرز تاثیر متفاوت
  • کنترل کننده منحصر به فرد کنه ها و سفید بالک در محصولات مختلف کشاورزی

برند محصول:

خاصیت ترنسلامینار چیست؟

به سمومی گفته میشود که ماده موثر آنها پس از سمپاشی و تماس با سطح برگ به سطح دیگر برگ و قسمتهایی که در تماس با سم نبوده اند نفوذ میکند و آفات را از بین میبرد.

معرفی

بستوگان حشره کش و کنه کشی تماسی حاوی 240 گرم در لیتر ماده موثر اسپیرومسیفن از گروه تترونیک اسید با طرز تاثیر متفاوت  می باشد که از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری می کند. به دلیل طرز تاثیر متفاوت بستوگان آفات مقاوم شده به گروه های پیروتروئید، فسفره آلی، کارباماتها، سیکلودین ها و نئونیکوتیدینها را به خوبی کنترل می کند. بستوگان بر روی تخم های  کنه ها و سفید بالک و مراحل اولیه آن ها موثر می باشد.

موارد مصرف بستوگان:

محصول آفت ( هدف) میزان مصرف (واحد)
جالیز سفید بالک 400 ملی لیتر / هکتار
صیفی جات کنه دو نقطه ای 500 میلی لیتر / هکتار

 دوره کارنس :  3 روز

زمان مصرف : بهترین زمان مصرف بستوگان مراحل اولیه پوره های کنه دو نقطه ای ( کنه تارتن) و مرحله پوره های سن یک سفید بالک می باشد

 نکات مهم در مصرف بستوگان:

  • برای کنترل کنه ها در صورت وجود حشرات بالغ میتوانید از یک بالغ کش مانند آبامکتین همراه با بستوگان استفاده کنید.
  • به دلیل نحو اثر بستوگان تاثیر سم 3 الی 7 روز بعد از سمپاشی قابل مشاهده خواهد بود.
  • بستوگان را در هر فصل زراعی بیش از 2 الی 3 بار مصرف نکنید و به فواصل 7 تا 10 روز از سموم دیگر با طرز تاثیر متفاوت استفاده کنید.
  • بستوگان ابزاری کارآمد در جهت کنترل آفات در طیف وسیعی از گیاهان زراعی و باغی ، محصولات گلخانه ای و گیاهان زینتی می باشد.
  • از نازل های مخروطی با قطر قطرات ریز استفاده کنید.
  • از سمپاشی در ساعات گرم روز اجتناب کنید.