کود بست زینکوسول

پیشگیری و درمان کمبود روی ، آنتی اکسیدان و افزایش فتو سنتز

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

10% روی محلول

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) محصولات
در ابتدا و طول رشد رویشی 0.8-1 گل ها و گیاهان زینتی
در مرحله انتقال نشاء از مرحله 4 برگی و در طول رشد رویشی 1-1.5 سبزیجات و صیفی جات
در مرحله 4 برگی 0.5-1 نهالستان و خزانه
در طول رشد رویشی و در صورت مشاهده علائم کمبود 1-2.5 محصولات صنعتی
قبل از گلدهی ، در طول رشد رویشی و بزرگ شدن میوه ، بعد از برداشت 1-2.5 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست زینکوسول کود مایع حاوی روی بصورت کاملا محلول در آب همراه با لیگنوسولفونات میباشد. لیگنوسولفونات مولکول آلی گرفته شده از عصاره طبیعی گیاهان میباشد که در ترکیب با عنصر روی بعنوان حمل کننده این عنصر عمل میکند.

این کود باعث درمان و علایم ناشی از کمبود روی مانند : پیچیدگی و دفرمه شدن حاشیه برگهای جوان بخصوص در فصل گرما ، کاهش فاصله میانگره ها ، کاهش  سایز برگ ها و رنگ پریدگی بین رگ برگها میشود. در کل کمبود روی در گیاه به دلایل زیر رخ میدهد: کاهش ماده آلی خاک، خاکهای آهکی و عواملی که باعث از دسترس خارج شدن روی در گیاه میشود مانند خشکسالی ، استرس آبی و …

روی همچنین عنصر ضروری در بسیاری از فرآیندهای ضروری گیاهان میباشد. روی عنصر اصلی تشکیل دهنده بسیاری از آنزیم ها ، بوده و نقش مهمی در فرآیند فتو سنتز در گیاهان ، تولید کربوهیدرات ها ، سنتز پروتئین ها ایفا میکند. روی همچنین باعث افزایش شاخ و برگ گیاهان ، افزایش تولید اکسین ، بهبود رشد میوه ، انتقال فسفر در گیاه ، تشکیل و رسیدن بذر نیز میشود.

در باغات توصیه میشود بعد از ریزش گلبرگ ها حتما از این کود استفاده کنید. در مواقع کمبود شدید روی میتوانید دز را فزایش دهید و 14-10 روز بعد تکرار کنید.

بست زینکوسول دارای خاصیت بالای آنتی اکسیدان میباشد که باعث جلوگیری از تخریب  سلولهای گیاهی در اثر دمای بالا و نور زیاد میشود. این امر در باغات ، سبزی و صیفی جات ، مرکبات و گیاهان زینتی بسیار شایع میباشد.