قارچ کش کورمیکس 300 اس – سی

اگروبست ترکیه

مزایای کورمیکس

  •  دو ماده موثر با تاثیر متفاوت
  • پیشگیری و درمان کنندگی همزمان
  • قابل استفاده در طیف وسیعی از محصولات کشاورزی

برند محصول:

 معرفی

کورمیکس قارچ سیستمیک و ترکیبی حاوی 200 گرم بر لیتر ماده موثر بوسکالید ( از گروه شیمیایی پریدین کاربوکسامید) و 100 گرم بر لیتر ماده موثر کرزوکسیم متیل ( از گروه شیمایی استروبیلورین) می باشد. کورمیکس بعد از سم پاشی به داخل شاخ و برگ گیاه نفوذ نموده و بعد از ورود به درون سلول عامل بیماری ، در سیستم تنفسی اختلال ایجاد کرده  (اختلال در زنجیره انتقال الکترون در کمپلکس های II و III میتوکندری ) و باعث از بین رفتن آن میشود. علاوه بر این مقداری از سم داخل برگ باقی مانده و مانع ورود قارچ های بیماریزا به برگ می شود بنابراین اثرات پیشگیری کننده و درمانی را بطور همزمان ارائه می دهد.

موارد مصرف کورمیکس

محصول بیماری میزان مصرف
هلو / شلیل سفیدک پودری نیم در هزار لیتر آب
خیار سفیدک پودری 400 سی سی  در هکتار

دوره کارنس:

خیار 3 روز ، هلو و شلیل 7 روز

زمان مصرف:

برای حصول نتیجه بهتر ، کورمیکس را باید به صورت پیشگیری و قبل از ظهور علایم بیماری مصرف نمود.

نکات مهم در مصرف کورمیکس:

برای مقابله با بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل در دو نوبت مصرف می شود. در صورت همزمانی باز شدن جوانه های برگی و گل توصیه میشود سم پاشی نوبت اول قبل از باز شدن جوانه های گل انجام شود.

سمپاشی نوبت دوم بعد از ریختن گلها و تشکیل میوه میباشد.

از دیگر مصارف کورمیکس علاوه بر سفیدک های پودری ، کنترل آلترناریا، زنگ و کپک خاکستری رز و دیگر گیاهان زینتی است.