حشره کش نویگیتور 100 اس – سی

اگروبست ترکیه

مزایای نویگیتور

  • دروه کارنس پایین
  • دارای دوام بالا در کنترل طیف وسیعی از آفات مکنده
  • حرکت سیستمیک دو طرفه در گیاه (آوند چوب و آبکش)
  • کنترل آفات مقاوم به سایر گروه های شیمیایی با طرز تاثیر جدید

برند محصول:

معرفی

نویگیتور حشره کشی سیستمیک حاوی 100 گرم در لیتر ماده موثر اسپیروتترامات از گروه شیمیایی تترامیک اسید می باشد . نویگیتور از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری می کند و تنها حشره کشی هست که حرکت سیستمیک دو طرفه در گیاه دارد بدین معنی که ماده موثر نویگیتور همزمان در آوند چوب و آبکش در گیاه حرکت می کند. نویگیتور تمام مراحل پورگی آفات مکنده را به خوبی کنترل می نماید و با توجه به طرز تاثیر نویگیتور علائم تاثیر سم 3 الی 4 روز پس از سمپاشی مشاهده می گردد. نویگیتور علاوه بر ویژگی های منحصر به فرد در کنترل آفات در زنجیره غذایی (تولید محصول سالم با حداقل باقی مانده سم) نیز در جهان شناخته شده بوده و نقش مهمی را ایفا میکند.

موارد مصرف نویگیتور:

محصول آفت (هدف) میزان مصرف (واحد)
پسته پسیل 500 سی سی / هزار
پیاز تریپس 600 سی سی / هکتار
مرکبات سپردار قهوه ایی 750 سی سی / هزار
گوجه فرنگی سفید بالک (مگس سفید) 750 سی سی / هکتار در مزرعه

750 سی سی /هزار در گلخانه

سیب سپردار واوی 750 سی سی / هزار

دوره کارنس:

گوجه فرنگی 3 روز، سیب ، پسته و پیاز 7 روز، مرکبات 14 روز

زمان مصرف

نویگیتور به محض مشاهده پوره های  پسیل پسته و شپشک سپردار قهوه ای مرکبات و سپردار واوی سیب در ابتدای آلودگی و اولین ظهور پوره های تریپس پیاز و سفید بالک قابل مصرف است.

نکات مهم در مصرف نویگیتور:

با توجه به تاثیر تدریجی نویگیتور در کنترل پسیل پسته زمانی حدود 7 روز برای دیدن نتیجه لازم است. نویگیتور بر روی محصولات مختلف کشاورزی برای کنترل آفات مکنده قابل استفاده است.

قوطی سم را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

ابتدا سم را در ظرف جداگانه ای رقیق کرده و سپس به تانکر اضافه کنید.

پی اچ  آب بین 5/5 تا 5/6 برای سم پاشی مناسب تر است.

از آب های شور برای سمپاشی استفاده نشود.

در ساعات خنک و به دور از گرما و باد سمپاشی انجام شود.