علف کش زوکرونال ا- اف274 ای -سی

اگروبست ترکیه

مزایای زوکرونال ا- اف:

 • نفوذ و جذب سریعتر مواد موثر
 • حذف رقابت بین علفهای هرز و چغندر قند
 • کنترل طیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ مزارع چغندر قند

برند محصول:

معرفی:

زوکرونال اُ-اف علف کش اختصاصی مزارع چغندر قند با خاصیت تماسی و پس رویشی حاوی سه ماده موثر فن مدیفام 91 گرم ، دس مدیفام 71 گرم  و اتوفومسیت112 گرم در لیتر میباشد که به عنوان جلوگیری کننده از فتوسنتز در گیاهان عمل می کند و طیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند. فن مدیفام و دس مدیفام موجود در ترکیب این علف کش از طریق برگهای علف هرز جذب می گردد . اتوفومسیت از طریق برگ و ریشه علف های هرز جذب می شود ، رطوبت زیاد و گرمای مناسب سبب افزایش تاثیر فن مدیفام و دس مدیفام می شود و اگر خاک دارای رطوبت مناسب باشد، باعث افزایش تاثیر اتوفومسیت می گردد.

 مورد مصرف:

محصول علف های هرز میزان صرف توضیحات
چغندر قند پهن برگ 3لیتر در هکتار چغندر قند در مرحله 4 برگی حقیقی

مدیریت کاربرد:

زمان مصرف:

زمانی که علف های هرز از خاک بیرون آمده اند و چغندر قند در مرحله 4 برگی حقیقی باشد .

نکات مهم در مصرف زوکرونال:

 • بهترین زمان سمپاشی هنگام عصر قبل از غروب کامل و فرا رسیدن شب است .
 • توصیه می شود از مصرف زوکرونال در ساعات گرم روزهای تابستان به همراه نور شدید خورشید اجتناب شود و سمپاشی را تا مناسب شدن شرایط جوی و کاهش درجه حرارت به کمتر از 25 درجه سانتی گراد به تعویق انداخت و از سمپاشی در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد خودداری کنید.
 • در صورت وجود آفت در زمان سمپاشی زوکرونال با حشره کش جت سیس (دلتامترین) قابل اختلاط می باشد.
 • قبل از سمپاشی از عدم بارش باران تا 6 ساعت پس از خاتمه سمپاشی اطمینان حاصل نمایید.
 • خاک باید دارای رطوبت مناسب و کافی باشد( باعث افزایش جذب اتوفومسیت می گردد)
 • در صورت نیاز حتما از کاهنده پی اچ ( پی اچ ماینس پروتئو ایتالیا) و سختی آب استفاده گردد تا کارآیی زوکرونال افزایش یابد.
 • برای اخذ نتیجه مطلوب از سمپاشی ، سعی کنید سرعت تراکتور ( 6_5 ) کیلومتر در ساعت باشد.
 • قطرات خروجی از نازل باید ریز باشند تا پوشش یکنواختی روی علف های هرز ایجاد گردد .
 • مقدار آب 200 لیتر در هکتار تنظیم گردد .
 • فشار سمپاشی ( 3_2 ) بار باشد.