عباس خرمی

مدیر فروش منطقه ای - استان های فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان(جنوب)، کلگیلویه و بویراحمد

abbas.khorami@agronakkscience.com