مدیریت

مدیرعامل

مینا اسکندری

mina.eskandari@agronakkscience.com

قائم مقام مدیرعامل

اباذر هاشمی

abazar.hashemi@agronakkscience.com

واحد فروش

مدیر فروش منطقه ای - استان های تهران، البرز، قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان

حسین نجفی

hosein.najafi@agronakkscience.com

کارشناس فروش و فنی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

سجاد صادقی

sajad.sadeghi@agronakkscience.com

مدیر فروش منطقه ای - استان های فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان(جنوب)، کلگیلویه و بویراحمد

عباس خرمی

abbas.khorami@agronakkscience.com

پشتیبانی فروش

علی اصغر آشنا

ali.ashna@agronakkscience.com

واحد فنی

هیچ داده ای یافت نشد

واحد بازرگانی خارجی

مدیر بازرگانی و فنی

مونا فلاحی

monafallahi@agronakkscience.com

واحد بازاریابی و فنی

مشاور فنی

حسن فاضلی

hasan.fazeli@agronakkscience.com

مدیر بازاریابی و فنی

مهدی دستی

mahdi.dasti@agronakkscience.com

واحد اداری

مدیر اداری

فریبا اسکندری

fariba.eskandari@agronakkscience.com

واحد مالی

کارشناس حسابداری

کوروش سیاوشی

koorosh.siavoshi@agronakkscience.com

مدیر مالی

امیر صفری

amir.safari@agronakkscience.com