علف کش کالسون 40 اس – سی

اگروبست ترکیه

علف کش انتخابی و سیستمیک

مزایای کالسون:

  • نفوذ و جذب سریع ماده موثر
  • حذف رقابت بین علفهای هرز و گیاه اصلی

برند محصول:

معرفی:

کالسون علف کش انتخابی و سیستمیک حاوی 40 گرم در لیتر ماده موثر نیکوسولفورون از خانواده سولفونیل اوره می باشد که بازدارنده  سنتز اسیدهای آمینه در گیاهان میباشد.  کالسون بعد از سمپاشی از طریق ريشه و برگ علفهای هرز  جذب شده و در نهایت باعث خشک شدن و مرگ آنها میشود.

مورد مصرف کالسون:

محصول علف های هرز میزان صرف
ذرت دانه ایی باریک برگ و پهن برگ 2 لیتردر هکتار

زمان مصرف :

از زمان 2 برگی تا شروع پنجه زنی علفهای هرز یا 2 تا 6 برگی ذرت

نکات مهم در مصرف کالسون:

استفاده از کالسون در ذرت شیرین توصیه نمیشود.

حتما قوطی حاوی کالسون را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.

مقدار آب مصرفی در هکتار بین 200 تا 400 لیتر در هکتار توصیه میشود.