تنظیم کننده رشد گیاه کت پکس 50 اس ال

اگروبست ترکیه

تنظیم کننده رشد رویشی در پنبه

مزایای کت پکس:

  • توقف رشد رویشی
  • زود رسی محصول
  • کاهش ریزش گل و قوزه پنبه
  • ممانعت از سنتز جیبرلیک اسید
  • تولید قوزه بیشتر ( افزایش عملکرد)

برند محصول:

معرفی :

کت پکس تنظیم کننده رشد گیاهی حاوی 50 گرم بر لیتر مپیکوات کلراید  از خانواده کواترناری آمونیوم میباشد که با جلوگیری از سنتز جیبرلیک اسید باعث جلوگیری از رشد بیش از حد شاخ و برگ پنبه و در نتیجه  موجب کاهش ارتفاع بوته پنبه میشود. در نهایت تعادل طبیعی گیاه به سود رشد زایشی ( تولید قوزه) تغییر میکند.

کت پکس موجب بهبود نفوذ نور و هوا بویژه در قسمتهای میانی و تحتانی بوته ها شده و باعث کاهش ریزش گل و قوزه پنبه ، برداشت سریعتر و آسانتر محصول ، نفوذ بهتر حشره کش ها ، بهبود کنترل آفات ، پایین آمدن میزان پوسیدگی قوزه ها و زود رسی پنبه می گردد.

موارد مصرف:

میزان مصرف ( واحد) اثر بخشی هدف محصول
1.5-1 لیتر در هکتار در مرحله شروع گل دهی ( وجود 7 تا 10 گل سفید در 10 متر ردیف ) و یا هنگامی که پنبه رشد فعال داشته و ارتفاع آن 50 تا 70 سانتی متر است پنبه

دوره کارنس :

تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این محصول ثبت نشده است.

مدیریت کاربرد:

زمان مصرف و تکرار:

در مرحله شروع گل دهی ( وجود 7 تا 10 گل سفید در 10 متر ردیف و یا هنگامی که پنبه رشد فعال داشته و ارتفاع بوته 50 تا 70 سانتی متر باشد).

محدودیت مصرف:

در مواردی که قبل یا بعد از محلول پاشی کت پکس مشکل کم آبی ، کمبود مواد غذایی خاک و خسارت آفات ، بیماریها و علف های هرز وجود داشته باشد از مصرف کت پکس خودداری کنید.

فاصله زمانی بین مصرف کت پکس تا استفاده از شاخ و برگ پنبه برای دام کمتر از 30 روز نباشد.

چنانچه زودتر از 8 ساعت بعد از سمپاشی باران ببارد باعث کاهش اثر بخشی کت پکس میشود.

نکات مهم در مصرف کت پکس:

در شرایطی که ارتفاع بوته به 60 سانتی متر رسیده و پنبه هنوز گل نداده باشد نیز میتوان کت پکس را مصرف کرد.

اگر مزرعه دارای سابقه رشد رویشی زیاد باشد و یا در حالتی که پس از مصرف نوبت اول کت پکس ، شرایط مناسبی برای رشد زیاد وجود داشته باشد محلول پاشی نوبت دوم کت پکس را به میزان نیم لیتر در هکتار 3 تا 4 هفته بعد از نوبت اول انجام دهید.

مقدار آب مصرفی در هکتار 200 تا 400 لیتر در هکتار باشد.

کت پکس با اغلب حشره کش ها ، قارچ کش ها و کود های برگی قابل اختلاط میباشد. قبل از مصرف در سطح وسیع تست اختلاط در سطح محدود توصیه میگردد.