علف کش میکس فورتکس 60 ا-دی

اگروبست ترکیه

علف کش انتخابی مزارع گندم

مزایای میکس فورتکس:

  • حاوی 2.5 گرم یدوسولفورون متیل و 7.5 گرم مزوسولفورون متیل و 50 گرم دیفلوفنیکان
  • کنترل کننده علف های هرز باریک برگ و پهن برگ گندم
  • حاوی ایمن کننده گندم مفن پیر دی اتیل 22.5 گرم
  • عدم محدودیت در کشت دوم
  • دارای فرمولاسیون اُ – دی

برند محصول:

معرفی:

میکس فورتکس علف کش انتخابی دو منظوره گندم از گروه سولفونیل اوره و پیریدین کاربوکسیمید با خاصیت سیستمیک میباشد که به صورت پس رویشی مصرف میشود. میکس فورتکس  حاوی سه ماده موثر مزوسولفورون 7.5 گرم در لیتر ، یدوسولفورون 2.5 گرم در لیتر و دیفلوفنیکان 50 گرم در لیتر به همراه ایمن کننده گندم به نام مفن پیردی اتیل 22.5 گرم در لیتر است. بر اساس طبقه بندی HRAC میکس فورتکس در گروه B و F1 قرار دارد که با جلوگیری از فعالیت آنزیم استولاکتات سنتتاز (ALS) که در ساخت برخی از اسید های آمینه نقش دارد، مانع از تقسیم سلولی سلول های مریستمی علف های هرز میگردد.   دیفلوفنیکان مانع از تشکیل رنگدانه های کاروتنویید می گردد. این علف کش با فرمولاسیون OD (روغن قابل انتشار) یکنواختی پخش و جذب سریع ماده موثر را سرعت میبخشد.

48 ساعت پس از سمپاشی، رشد علف های هرز حساس متوقف می شود. با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه 7-5 روز پس از سمپاشی، اولین علائم تغییر رنگ دیده می شود. 14-10 روز پس از سمپاشی زردی و بافت مرده در علف های هرز ظاهر می گردد و سرانجام 6-4 هفته پس از سمپاشی، مرگ کامل علف های هرز روی می دهد.

مورد مصرف:

محصول علف های هرز میزان صرف
گندم علف های هرز باریک برگ و پهن برگ 6/1 لیتر در هکتار

از مصرف میکس فورتکس در مزارع جو جدا خودداری کنید.

مدیریت کاربرد:

زمان مصرف:

از مرحله 3 برگی تا اواخر پنجه زنی علف های هرز کشیده برگ و 2 تا 6 برگی علف های هرز پهن برگ می باشد.

نکات مهم در مصرف میکس فورتکس:

از مصرف میکس فورتکس در مزارعی که گندم آن به دلایل ذیل تحت استرس می باشد، خودداری کنید. سرما (یخبندان)، گرمای زیاد (خشکی خاک)، کمبود مواد غذایی در خاک، ضعیف بودن گیاه به علت حمله آفات و بیماریها، خاک های شور و باقی ماندن آب در سطح مزرعه (غرقاب).

از عدم بارش باران تا 4 ساعت بعد از مصرف میکس فورتکس اطمینان حاصل نمایید.

قبل از اختلاط میکس فورتکس با سموم دیگر (قارچ کش و علف کش) در سطوح وسیع، آزمایش تشخیص اختلاط پذیری در سطح کم انجام شود.

از اختلاط میکس فورتکس با حشره کش های گروه فسفره آلی (فنیتراتیون، فنتیون و غیره) خودداری کنید.

از اختلاط با روغن معدنی و یا پارافین (ولک) خودداری شود.

از اختلاط با انواع کود ها خودداری نمایید.

در صورتی که گندم به صورت آبی کشت گردد و یا میزان بارندگی بیش از 400 میلی لیتر در سال باشد محدودیتی برای کشت دوم (به جز نخود و عدس در حدود 15 ماه) وجود ندارد با این وجود توصیه می گردد که از مصرف میکس فورتکس 120 روز گذشته باشد و زمین قبل از کشت دوم به عمق 20 تا 30 سانتی متر شخم زده شود.

چنانچه مزرعه گندمی با میکس فورتکس سمپاشی شده به طور ناگهانی در اثر سرما زدگی و یا دلایل دیگری از بین برود، می توان بعد از 15 روز، محصولاتی نظیر گندم، جو و یونجه کاشت مشروط بر اینکه خاک به خوبی شخم زده شود (حداقل 25 سانتی متر)

برای سمپاشی فقط از سمپاشهای پشت تراکتوری بوم دار و نازلهای مناسب از نوع بادزنی (تی جت) استفاده شود.

مقدار آب مصرفی برای سمپاشی 200 تا 400 لیتر در هکتار توصیه شده است.

جهت افزایش کیفیت سمپاشی از تغییر سرعت تراکتور و فشار پمپ سمپاش در طول سمپاشی اجتناب نمایید. مناسب ترین سرعت 4 تا 6 کیلومتر در ساعت و مناسب ترین فشار پمپ سمپاش 5/2 تا 3 بار می باشد.

فرمولاسیون های ا-دی بدلیل اینکه بر پایه روغن های گیاهی هستند طبیعی است در دماهای زیر صفر حالت ژله ایی میگیرند که بایستی ویکیلیس را قبل از مصرف در دمای اتاق قرار دهید تا از حالت ژله ایی خارج شود. این امر در کارآیی ویکیلیس هیچ تاثیر سویی ندارد.

دمای آب مصرفی جهت سمپاشی و همچنین دمای محیط در هنگام سمپاشی بالاتر از 18درجه سانتی گراد باشد.