قارچ کش برائوت 497 اس – سی

اگروبست ترکیه

مزایای برائوت

  • قارچ کش سیستمیک با اثر بلند مدت
  •  حاوی دو ماده موثر با نحوه اثر متفاوت
  •  کنترل عالی قارچهایی مانند فوزاریوم و زنگ زرد
  •  قابل استفاده در طیف وسیعی از محصولات کشاورزی

برند محصول:

 معرفی

برائوت قارچ کشی سیستمیک حاوی دو ماده موثر اپوکسی کونازول 310 و تیوفانات متیل 187 گرم بر لیتر می باشد. اپوکسی کونازول با دارا بودن اثر حفاظتی و با جلوگیری از تشکیل اندام مکینه و توسعه نفوذ ریسه های قارچی در سطح برگ عمل میکند. در صورت آلودگی گیاه ، از رشد ریسه قارچی درون و همچنین سطح برگ جلوگیری نموده و از تشکیل اسپورها نیز ممانعت میکند. تیوفانات متیل توسط سلولهای قارچی جذب میشود و در عملکرد میکروتوپولهای قارچ اختلال ایجاد میکند. میکرو توپولها در سنتز  DNA و نیز حرکت کروموزوم ها حین تقسیم سلولی دخالت دارند. در نتیجه سلولهایی که در معرض برائوت هستند نمی توانند تقسیم شوند و رشد شان متوقف میشود.

موارد مصرف

محصول بیماری میزان مصرف
گندم زنگ زرد / فوزاریوم نیم لیتر در هکتار
چغندر قند سفیدک پودری نیم لیتر در هکتار

دوره کارنس:

چغندر 28 روز ، گندم 42 روز

زمان مصرف:

در زمان گلدهی از زمان تشکیل ساقه تا قبل از تشکیل خوشه گندم و چغندر قند به محض مشاهده نشانه های بیماری مصرف شود.

نکات مهم در مصرف برائوت:

برائوت در دنیا روی محصولات مختلف باغی و زراعی استفاده میشود . روی بماریهایی مانند سفیدک های پودری ، کپک خاکستری لکه برگی ها ، لکه قهوه ایی ، پوسیدگی قهوه ایی و پوسیدگی ریشه در در ختان سیب و گلابی کدوییان ، سویا ، سیر ، پیاز انگور و … استفاده میشود.