قارچ کش کامبیت 500 دبلیو – جی

اگروبست ترکیه

قارچ کش شبه سیستمیک

مزایای کامبیت

  • دز مصرف پایین
  • طیف قارچ کشی وسیع
  • دارای اثر شبه سیستمیک
  • قابل استفاده در طیف وسیعی از محصولات کشاورزی

برند محصول:

معرفی:

کامبیت قارچ کشی مزواستمیک حاوی 500 گرم در کیلوگرم ماده موثر تری کرزوکسیم متیل از گروه استروبیلورین میباشد که با اختلال در انتقال الکترون در سیتوکروم III در غشای داخلی میتوکندری فرآیند تولید انرژی را در سلولهای قارچی متوقف کرده و باعث مرگ آنها میشود. کامبیت از راه روزنه برگی وارد پارنشیم برگ شده و به سطح برگ منتقل میشود. کامبیت بطور یکنواخت در بافتهای گیاهی پخش و منتقل شده و قارچ عامل بیماری را بطور موثر کنترل میکند.

موارد مصرف:

محصول بیماری میزان مصرف
سیب سفیدک سطحی / لکه سیاه 200 گرم در هزار لیتر آب
کدوییان سفیدک سطحی 200 گرم  در هکتار

دوره کارنس:

کدوییان 3 روز ، سیب 30 روز

زمان مصرف :

در ابتدای آلودگی به بیماریها میباشد.

نکات مهم در مصرف کامبیت:

کامبیت دارای سمیت پایین بوده و برای پستانداران و زنبور عسل بی خطر میباشد.

برای کنترل موثر لکه سیب در سیب میتوان با سورفکتانت استفاده کنید.

کامبیت در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و ریشه کنی قابل مصرف میباشد.

در سیب در دو مرحله قابل استفاده میباشد. مرحله اول همزمان با ظهور غنچه ، مرحله دوم در مناطق با آلودگی بالا پس از ریزش گلبرگها.