حشره کش آکتینارا 240 اس – سی

اگروبست ترکیه

مزایای آکتینارا

  • جذب سریع ماده موثر بعد از سمپاشی
  • قابل مصرف در طیف وسیعی از محصولات مختلف کشاورزی
  • کنترل پوره ها و حشرات بالغ پسیل پسته و سایر مکنده ها (تاثیر ضربه ایی)

برند محصول:

 معرفی

آکتینارا حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی حاوی 240 گرم در لیتر ماده موثر تیامتوکسام از گروه نئونیکوتینوییدها می باشد که با تاثیر بر سیستم عصبی حشرات باعث فلج شدن سریع آفات میگردد. آکتینارا پس از سمپاشی سریعا جذب گیاه شده و در تمام اندام های گیاهی منتشر شده و با ورود به آوند چوبی ، به سایر اندام های بالایی گیاه منتقل میشود. دقایقی پس سمپاشی  تغذیه حشرات متوقف شده ، پوره و حشرات بالغ کاملا فلج شده و از بین خواهند رفت.

موارد مصرف :

محصول آفت (هدف) میزان مصرف (واحد)
پسته پسیل 400-500 سی سی / هزار
جالیز سفید بالک 250 سی سی / هکتار به صورت محلول پاشی

دوره کارنس :

جالیز 3 روز، پسته 60 روز

زمان مصرف :

در پسته همزمان با شروع آلودگی درختان به پوره پسیل و پیش از آلودگی برگ درخت به شکرک و یا خشبی شدن برگها میباشد. در جالیز به محض مشاهده آفت.

نکات مهم در مصرف آکتینارا:

  • قوطی سم را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
  • ابتدا سم را در ظرف جداگانه ای رقیق کرده و سپس به تانکر اضافه کنید.
  • پی اچ آب بین 5/5 تا 5/6 برای سم پاشی مناسب تر است.
  • از آب های شور برای سمپاشی استفاده نشود.
  • در ساعات خنک و به دور از گرما و باد سمپاشی انجام شود.