حسین نجفی

مدیر فروش منطقه ای - استان های تهران، البرز، قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان

hosein.najafi@agronakkscience.com