کود بست فولی میکس

پیشگیری و درمان کمبود کلسیم و منیزیم ، محرک رشد رویشی و افزایش سایز میوه

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

8% (N)نیترژن کل
10% (CaO) کلسیم محلول
5% (MgO)منیزیم محلول

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
در طول رشد رویشی 1-1.5 8-15 گل ها و گیاهان زینتی
در طول رشد رویشی و بزرگ شدن میوه 1.5-2 15-30 سبزیجات و صیفی جات
در ابتدای رشد رویشی 1-1.5 7 نهالستان و خزانه
در طی رشد رویشی و از تشکیل میوه تا شروع رسیدن میوه 1.5-2 15-30 محصولات صنعتی
در طی رشد رویشی و از تشکیل میوه تا شروع رسیدن میوه 3-4 15-30 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست فولی میکس کود مخصوص برای جبران سریع کمبود کلسیم و منیزیم میباشد که باعث پیشگیری و درمان علایم ناشی از کمبود این دو عنصر در گیاهان مختلف میشود. مصرف این کود در طی فرآیند رشدی گیاهان باعث قوی تر شدن آنها و مقاومت بیشتر گیاهان در برابر آفات و بیماریهای مختلف میشود. بست فولی میکس در سبزیجات بعنوان محرک رشد و افزایش سبزینگی بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی و همچنین در باغات در ابتدای فصل بعنوان محرک رشد رویشی ، در زمان میوه دهی بعنوان محرک افزایش سایز میوه و در شرایط تنش و استرس توصیه میشود. در گلها و گیاهان زینتی باعث تقویت و افزایش رشد و استحکام ساقه و همچنین رنگ پذیری برگها و گلها میشود.

مهمترین علایم کمبود ناشی از کلسیم و منیزیم که توسط بست فولی میکس درمان میشوند:

  • سوختگی گلگاه در گوجه فرنگی ، فلفل و بادنجان
  • نکروزه شدن برگها در خربزه ، هندوانه و کدوییان ( خیار)
  • نکروزه شدن ساقه انگور
  • چروکیدگی برگ کاهو و کلم
  • لکه تلخی سیب

توصیه میشود بست فولی میکس را قبل یا به محض بروز علایم کمبود کلسیم و منیزیم بصورت محلول پاشی استفاده شود.