کود بست فولی پلاس

کمک به رسیدن و هم رسی میوه ها

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل (N) 3%
فسفر قابل استفاده (P2O) 14.3%
پتاسیم محلول در آب (K2O) 18.6%
بر محلول 0.1%
منگنز محلول 0.1%
مولیبدن محلول 0.01%

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
بصورت هفتگی یا در مرحله رشد رویشی سریع 1-2 8-15 گل ها و گیاهان زینتی
قبل از گلدهی و رسیدن میوه 2-2.5 15-30 سبزیجات و صیفی جات
در صورت مشاهده علایم کمبود 1-1.5 8 نهالستان و خزانه
قبل از گلدهی و رسیدن میوه 2-3 15-30 محصولات صنعتی
قبل از گلدهی و رسیدن میوه 3-4 20-30 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

کود مایع حاوی ازت ، فسفر ، پتاسیم و ریز مغذی ها ( بر، منگنز و مولیبدن)

بست فولی پلاس ترکیبی ویژه از  فسفر ، پتاس به همراه ریز مغذی ها میباشد. با توجه به فرمولاسیون منحصر بفرد  این کود باعث جذب حداکثری عناصر از طریق محلول پاشی و آب آبیاری میشود. به دلیل دارا بودن فسفر و پتاسیم با غلظت بالا ، باعث افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی میشود. برخی مزایای منحصر بفرد استفاده از این کود عبارتند از : افزایش تعداد گلهای تلقیح شده در گیاهان ، افزایش سایز و وزن میوه ها ، افزایش قند و مواد جامد محلول میوه ها ، افزایش رنگ پذیری میوه ها ، کمک به زود رسیدن میوه ، کاهش فاصله میان گره ها ، بهبود سنتز پلی فنل ها ، آنتی اکسیدان ها و ترکیبات معطر در گیاهان مختلف.