کود بست الیگوسول

کود پودری حاوی عناصر ریز مغذی بصورت کلات شده

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

0.5% بر محلول
1% مس محلول
2% آهن محلول
3.5% منگنز محلول
0.04% مولیبدن محلول
3% روی محلول

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( کیلوگرم /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( کیلوگرم / هکتار) محصولات
در ابتدای رشد رویشی 0.5-1 5-10 گل ها و گیاهان زینتی
در ابتدای رشد رویشی 1-1.5 10-20 سبزیجات و صیفی جات
در صورت بروز علائم کمبود 0.5 4 نهالستان و خزانه
در ابتدای رشد رویشی 1-2 10-20 محصولات صنعتی
در ابتدای رشد رویشی 1-3 10-20 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست الیگوسول کود پودری حاوی عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان مختلف میباشد. این کود با فرمولاسیون منحصربفرد ( ترکیبی متعادل از تمام عناصر ریز مغذی ) قادر به جبران کمبود تمامی عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان در مراحل مختلف رشد میباشد. همچنین بست الیگوسول در مراحل اولیه رشد گیاهان  و در شرایطی که گیاه تحت استرس باشد نیز بشدت توصیه میشود.این کود قابلیت اختلاط با تمام کودهای ریز مغذی مایع و پودر ی را دارد. توصیه میشود این کود را بصورت محلول پاشی استفاده کنید