کود بست سوپر کل

پیشگیری و درمان کمبود کلسیم ، پتاسیم و بر ، افزایش رشد و کیفیت میوه

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

13% (N)نیترژن کل
13% نیتروژن نیتراتی
10% (K2O) پتاسیم محلول در آب
20% (CaO) کلسیم محلول
1% بر محلول

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( کیلوگرم /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( کیلوگرم / هکتار) محصولات
قبل از گلدهی 1-2 2-4 گل ها و گیاهان زینتی
بعد از تشکیل میوه تکرار 15 تا 25 یکبار 1.5-2 20-50 سبزیجات و صیفی جات
در طی رشد رویشی 1-1.5 10-15 نهالستان و خزانه
در طی رشد رویشی و از تشکیل میوه تا شروع رسیدن میوه 2.5-4 20-40 محصولات صنعتی
در طی رشد میوه 2.5-5 20-50 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست سوپر کل کود پودری با حلالیت بالا کاملا محلول در آب میباشد که به طور خاص در مرحله رشد زایشی تمام گیاهان مانند مرحله تقسیم سلولی ، رشد میوه ، گل انگیزی ( تلقیح بهتر) توصیه میشود. استفاده از این کود در خاکهای شنی و قلیایی برای جلوگیری از بروز علایم کمبود کلسیم بشدت توصیه میشود. مصرف این کود در تمام گیاهان کشت شده در فضای باز و گلخانه و همچنین کلیه گیاهان زراعی و باغی برای پیشگیری و درمان علایم ناشی از کمبود کلسیم نیز توصیه میشود.